توکسین بایندر توکسینور

 

مايكوتوكسين ها از فعاليت متابوليكي بعضي از قارچها حاصل مي شود كه مي تواند براي حيوانات مضر باشد.در شرايط نامطلوب انبارداري غلات مورد مصرف در غذاي دام و طيور ، مقدار مايكوتوكسين ها افزايش مي يابد. مسموميت با مايكوتوكسينها علائمي مانند عكس العمل هاي آلرژيك ، كاهش نرخ باروري ، كم اشتهايي ، ضعف سيستم ايمني ، كاهش توليد و حتي مرگ را به همراه دارد .بديهي است كه اين اثرات مي تواند زيان بزرگي را متوجه واحدهاي توليدي بنمايد توكسينور جاذب طيف وسيعي از مايكوتوكسين ها در تغذيه دام و طيور مي باشد

 

مزايای استفاده از توكسينور

توكسينور بر عليه آفلاتوكسين ها ، T2 توكسين،زرالنون ، اكراتوكسين A و فوموزين فعال است

كاهش اثرات مايكوتوكسينها در خوراك و حفظ رشد و توليد مطلوب دامها
بهبود قابليت هضم خوراك و جلوگيري از كاهش اشتها و مصرف خوراك
كاهش دفع تركيبات نيتروژني و افزايش بازده توليد گوشت از طريق تنظيم سرعت جريان عبور مواد غذايي از روده ها
جلوگيري از اختلالات گوارشي ، اسهال و كاهش رطوبت بستر
برطرف نمودن اختلالات باروري و سقط جنين ناشي از مايكوتوكسينها در دام
پيشگيري از ضايعات كبدي ، روده اي و ممانعت از تضعيف سيستم ايمني
كاهش تلفات و افزايش جوجه درآوري و توليد در طيور تخمگذار و گوشتي
افزايش طول دوره نگهداري خوراك ، پايدار و فعال در pH و دماهاي مختلف

 

آناليز

 

 


دريافت فايل