پودر چربی مگناپک

مگناپك ، محصولي كاملاً طبيعي مي باشد كه از صابوني شدن اسيدهاي چرب حاصل از روغن پالم با كلسيم تهيه شده است . مگناپك داراي ويژگيهاي متمايز از

جمله قابليت جذب بالا ، افزايش توليد شير و همچنين افزايش درصد چربي شير و باروري در گاوهاي پر توليد مي باشد. مگناپك ، منبع سرشاري از انرژي است كه به صورت دست نخورده از شكمبه عبور مي كند (Rumen Protected) در نتيجه اثر سويي بر فعاليت طبيعي آن نمي گذارد.


پودر چربي صابوني مگناپك در pH طبيعي شكمبه تجزيه نمي شود بلكه در زمان عبور از شيردان و با كاهش pH ، اسيدهاي چرب از كلسيم جدا شده و وارد روده باريك مي گردد . به دليل تركيب مناسب اسيدهاي چرب به صورت اشباع و غير اشباع قابليت هضم آن بسيار بالا (حدود 93%) است .مگناپك حاوي 50% اسيدهاي چرب غير اشباع است كه ميزان جذب آنها بالاتر بوده و جذب ساير اسيدهاي چرب اشباع را هم افزايش مي دهد ، علاوه بر اين با داشتن اسيد لينولئيك موجب بهبود باروري در گله نيز مي شود.

مزايای استفاده از پودر چربی مگناپک

 

افزايش توليد شير طي دوره شيردهي
(BSC) جلوگيري از كاهش وزن و بهبود امتياز بدني
بهبود باروري و افزايش نرخ آبستني
(PH:2-3) بدون اثر مخرب بر روي شكمبه - جذب در محيط اسيدي روده 
   كاهش ناهنجاريهاي متابوليكي از جمله كتوز و اسيدوز
عدم روغن زدگي پاكتها در برابر گرما و پايدار در مقابل اكسيداسيون
TMR استفاده آسان در جيره هاي
        كاهش مشكلات ناشي از استرس گرمايي در فصل تابستان
   قابليت مخلوط شدن مطلوب در ميكسرها و دستگاههاي پلت ساز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آناليز

 

 

 
 

دريافت فايل