پودر چربی مگناپک متیونین دار

مگناپك پلاس (غني شده با متيونين) يك انتخاب صحيح براي بهبود شيردهي است . مگناپك پلاس پودر چربي كلسيمي است كه با 6درصد متيونين عبوري تركيب شدهاست.متيونين يكي از اسيد آمينه هاي اوليه و ضروري براي ساخت پروتئينها مي باشد.كمبود اسيدهاي آمينه ضروري باعث كمبود پروتئين در نشخواركنندگان ميشود كه در نهايت كاهش توليد شير و گوشت را در پي دارد.استفاده از مگناپك پلاس بمعني بهره بردن توام از مزاياي پودر چربي كلسيمي و متيونين محافظت شده مي باشد .
 
مزايای استفاده از پودر چربی مگناپک پلاس (غنی شده با متیونین)

 

افزايش توليد شير طي دوره شيردهي
(BSC) جلوگيري از كاهش وزن و بهبود امتياز بدني
بهبود باروري و افزايش نرخ آبستني
(PH:2-3) بدون اثر مخرب بر روي شكمبه - جذب در محيط اسيدي روده 
   كاهش ناهنجاريهاي متابوليكي از جمله كتوز و اسيدوز
عدم روغن زدگي پاكتها در برابر گرما و پايدار در مقابل اكسيداسيون
TMR استفاده آسان در جيره هاي
        كاهش مشكلات ناشي از استرس گرمايي در فصل تابستان
   قابليت مخلوط شدن مطلوب در ميكسرها و دستگاههاي پلت ساز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آناليز

پودر چربي مگناپك پلاس

 
 

دريافت فايل