پودر چربی پالمیفت پلاس

palmifat-plus-pic

تغذیه با چربیها ، به منظور بالا بردن راندمان شیردهی در گاوهای شیری به رویه ای معمول بدل گشته است. افزایش راندمان شیردهی با جیره پرانرژی متعاقب خوراندن میزان بیشتری چربی امکانپذیر می باشد.

پالمیفت پلاس ، پودر چربی محافظت شده کلسیمی و گرانوله می باشد.

 

 

 

 

مزايای استفاده از پودر چربی پالمیفت پلاس

بیشترین میزان عبور از شکمبه
دارای قابلیت پلیت پذیری
دارای تراکم بالای انرژی
افزایش دهنده تولید شیر 
  بهبود دهنده نرخ باروری
عدم روغن زدگي پاكتها در برابر گرما و پايدار در مقابل اكسيداسيون
کاستن از شدت استرس گرمایی
        کاهش دهنده رخداد کتوز و کبد چرب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آناليز

palmifat-plus

دريافت فايل

palmifat-plus-pic