گوار

 guar

گوار (Cyamopsis Tetragonoloba) گیاهی از تیره پروانه آسایان می باشد، که در مناطق خشک غرب و شمال غرب هند رشد می کند.گوار ویژگی تثبیت نیتروژن خاک را دارد و آندوسپرم  دانه گوار یک هیدروکلوئید مهم (صمغ گوار %24 – 22 ) است، که به طور گسترده در طیف وسیعی از صنایع به عنوان چسب پلت و قوام دهنده استفاده می شود.


در طول فرایند تولید، مواد مختلفی به دست می آید:

صمغ گوار (تقریباً %29) ، گوار چوری  (%30) و گوار کورما (%37).

هردو گوار Churi و Korma به شکل ماده خام و منبع پروتئین در خوراک گاو استفاده می شود. فراوری بیشتر گوار کورما به شکل برشته کردن، امکان استفاده از آن در خوراک طیور را فراهم  می کند. 

گوار کورمای برشته :

انرژی این محصول به میزان قابل توجهی از نوع ساده آن بالاتر است. از دیگر فواید این محصول نسبت به نوع سنتی ، خوش خوراکی آن است، خصوصاً که بوی دانه برطرف شده و بدین ترتیب میل به آن افزایش می یابد. نتایج بدست آمده از تغذیه با گوار کورمای برشته ، تولید شیر بیشتر ، وزن گیری بهتر و راندمان غذایی بالاتر را نسبت به گوار خام نشان می دهد.

فرایند فرآوری گوار کورمای برشته ، آن را یک محصول مطلوب برای تغذیه طیور ، خوک و همه نشخوارکنندگان می کند. فرآوری با گرما مهارکننده تریپسین که نقش مضری دارد را غیر فعال می کند و به طور غیر مستقیم قابلیت هضم پروتئین و آمینواسیدها را در محصول افزایش داده و در نهایت باعث افزایش تولید در دام و طیور می گردد . همچنین در فرآیند تولید گوار کورمای برشته ، مواد صمغی و چسبناک با هیدرولیز گالاکتو مانان کاهش یافته و با شکستن دیواره سلول ها توسط گرما قابلیت هضم افزایش می یابد.
Guar Picدلایل معرفی گوارکورمای برشته:

محققین معتقدند که همه گیاهان تیره پروانه آسایان مانند گوار و سویا، حاوی مهارکننده تریپسین ( آنزیم ضروری برای تغذیه) می باشند، که بعنوان یک فاکتور ضد تغذیه ای، مصرف این کنجاله ها در تغذیه طیور را محدود و شکسته شدن پروتئین، توسط آنزیم تریپسین را متوقف می کند. تاثیر مهارکننده تریپسین در گوار کورمای برشته اندازه گیری شده و نشان می دهد که با جیره حاوی سویای فرآوری شده تفاوتی ندارد. به دلیل حضور فاکتورهای ضدتغذیه ای در نوع سنتی گوار کورما ، گـوار کـورمای برشـته به عـنوان یک مـحصول عـاری از فاکتورهای ضد تغذیه ای با پروفایل آمینو اسیدی بالانس شده، بهبود یافته است. این محصول برای طیور ، نشخوارکنندگان و آبزیان مناسب است.

مقایسه گوارکورمای فرآوری شده با کنجاله سویا:

بدون شک سویا نقش غالبی را در جهت تأمین پروتئین ، فیبر و مواد مغذی جیره طیور ایفا می کند . ولی تکنولوژیست های غذایی پیشنهاد داده اند، که گوارکورمای فرآوری شده می تواند در جیره دام و طیور جایگزین سویا شود.
فاکتور ضد تغذیه ای مهارکننده تریپسین در هر دو دانه سویا و گوار وجود دارد، اما طی فرآوری کنجاله سویا و  گوار برشته غیر فعال می شود.

 

جدول مقایسه گوار برشته ، کنجاله سویا و گوار معمولی

 

فواید گوار کورمای برشته :

درصد بالاتر پروتئین خام
قابلیت هضم بالاتر به سبب حذف فاکتورهای ضد تغذیه ای
دارای پروفایل آمینو اسیدهای متعادل تر و مطلوب
میزان بالای انرژی و درصد چربی بالاتر
حاوی کمترین مقدار فیبرهای با قابلیت هضم پایین
خوش خوراکی بیشتر در نتیجه حذف کامل بو و بهبود مزه دانه
محتوای کم ازت فرار کل(TVN)
یکنواختی ذرات با چربی های مفید و توانایی اتصال با آب

 

آناليز

 

guar korma analysis 

 

 

اسیدهای آمینه

 

Amino Acid Guar Korma

* Figures standardized to a dry matter content of 88%

   AA=Amino Acid  CP=Crude Protein

 


دريافت فايل