روغن پالم عمدتاً از اسیدهای پالمیتیک و اولئیک تشکیلشده و میزان اشباع آن 50 درصد است؛ حال آن که روغن پالم کرنل عمدتاً از اسید لوریک تشکیل شده و میزان اشباع آن بیش از 80 درصد است.

ارزش غذايیو ويتامين‌ها

امروزه روغن پالم دومین روغن­ نباتی جهان از نظر تولید به شمار می‌آید. همانند دیگر روغن‌ها و چربی‌ها، هر گرم روغن پالم 9  کیلو کالری انرژیتامین می‌کند. از سوی دیگر چربی‌ها منبعی سرشار از ویتامین‌های E، D و A به شمارمی‌آیند. روغن خام پالم منبعی سرشار از پرو - ویتامین A به شکل انواع کاروتینوئید وبه میزان 500 تا 700 بخش در میلیون است. از سوی دیگر، روغن پالم سرشار از ویتامین E بوده و حاوی هر دو نوع توکوفرول و توکوتری ینول به میزان 600 تا هزار بخش در میلیوناست.

درصد اشباع اسيدهای چرب اساسی

میزان اشباع روغن پالم تنها 50 درصد بوده، درصد اسیدهای چرب تشکیل دهنده­ی آن نیز به قرار زیراست:

·         50 درصد اسیدهایاشباع (عمدتاً اسید پالمیتیک)

·         40 درصد اسیدهای غیراشباع با یک پیوند دوگانه (عمدتاً اسید اولئیک)

·           10 درصد اسیدهای غیراشباع با چند پیونددوگانه

منابع مکمل های چربی قابل استفاده در جيره دام و طيور:

3 نوع مکمل چربی که در حال حاضر در دسترس هستند عبارتند از :چربیهای گیاهی یا روغن ها (چربی های بسیار غیر اشباع) ، روغنهای حیوانی (چربیهای بسیار اشباع) و منابع چربی بدست آمده از روغن پالم ( عبوری).از میان این 3 منبع ، چربی  های عبوری حاصل از روغن پالم به علت اینکه از محیط شکمبه عبور کرده و کمترین میزان تاثیر را بر میکرو فلور آن میگذارند بهترین گزینه برای تغذیه دام به حساب می آیند.

علل استفاده از پودر چربی در جيره دام:

گاوهای پر تولید به ویژه در ابتدای دوره شیرواری (120 روز بعد از زایمان)بطور عمده در بالانس منفی انرژی قرار دارند این مسئله به این دلیل است که مصرف انرژی کمتر از احتیاجات لازم برای مواد مغذی مورد نیاز تولید بالا است . در نتیجه گاو ذخایر مواد مغذی در بدن مثل چربی بافتی را برای برطرف کردن نیاز های انرژی مصرف می کند ،این مسئله در مدت زمان کوتاهی تاثیرات سوء از جمله کاهش وزن ، کاهش ایمنی ، ضعف عمومی ،کاهش قدرت باروری ، کاهش دوره شیرواری و مدت زمان سودمندی در گله و..... را در پی خواهد داشت.

امروزه گاوداران موفق مصرف پودر چربی عبوری را جزء لاينفک جيره دام خود می دانند.

جهت جبران اين کمبود 3 راه وجود دارد :

1- افزایش مصرف کنسانتره : استفاده از کنسانتره در جیره دارای محدودیت می باشد چرا که افزایش 60- 55 درصد ماده خشک جیره باعث کاهش چربی شیر ، اسیدوز تحت بالینی و بالینی ، کاهش غذای مصرفی ، لامینیت و کاهش کارایی مواد غذایی می شود.

 2- افزایش مواد خشک(علوفه): این مواد به علت ساختار حجیمی که دارند به سرعت حجم شکمبه را اشغال کرده در نتیجه میزان مواد غذایی دریافتی کم می شود و خود عامل تشدید کننده کمبود انـــــرژی می شوند.

3- افزایش مصرف مواد پر انرژی با حجم کم(پودر چربی):چربیها می توانند تراکم انرژی جیره را بیشتر کنند . گاوهای پر تولید و یا گاوهایی که در شرایط استرسها ی محیطی (استرس گرمایی، جابجایی) به سرمی برند روزانه به 40 مگا کالری یا بیشتر انرژی خالص نیاز دارند از این مقدار 8 مگا کالری یا حدود 8 درصد ماده خشک جیره را می توان از طریق چربی تامین نمود .

نخستین نوع چربیهـــا که در اجزاء عادی جیره مانند کنســانتره و علوفه وجود دارند حدود 2 تا 3 مگا کالری یا دقیقا 3 در صد از کل چربی ماده خشک جیره را تشکیل می دهند (به طور مثال یک کیلو چربی می تواند انرژی تولید شیری در حدود 6.61 مگا کالری در اختیار گاو قرار دهد در حالیکه یک کیلو گرم جو انرژی معادل کمتر از یک سوم چربی یعنی 1.95 مگا کالری تولید شیر می دهد) .چون این  اجزاء حجیم هستند یک گاو از نظر فیزیکی نمی تواند مقدار بیشتری از آنها را مصرف کند . 2 تا 3 مگا کالری دیگر از انرژی مذکور را می توان از طریق نوع دوم چربی ها که در دانه های روغنی و یا پی حیوانات وجود دارند تامین نمود . در این حالت دامدار به 4 تا 6 درصد از چربی مجاز  در کل جیره دست یافته است . این مقدار چربی حفاظت نشده حداکثر میزانی است که شکمبه می تواند تحمل کند در صورتی که مقدار این نوع چربي ها در جیره به بیش از حد مذکور برسد ، شروع به پوشاندن میکرو فلور و ذرات غذایی داخل شکمبه نموده و باعث کاهش قابلیت هضم و کاهش تولید می گردد. حال که دیگر نمی توان بدون  ایجاد اختلال در کار شکمبه چربی حفاظت نشده به جیره اضافه کرد . زمان آن است که از سومین نوع چربی یا چربی عبوری از شکمبه  استفاده کرد . اگر چربی بدون آنکه عمل شکمبه را مختل کند ، از آن عبور کند و در روده کوچک جذب شود میتواند 2 تا 3 مگا کالری آخر انرژی خالص لازم را در اختیار قرار دهد این نوع چربی از نوع دوم گرانتر و باکیفیت تر است.

دانلود

بروشورمحصولات شرکت لاکی کالای پارس را از اینجا دانلود نمایید

 

نقشه